Kế toán dịch vụ bảo trì máy tính

Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng , sửa chữa máy tính, máy lạnh lại có những đặc thù riêng vì vậy mà kế toán trong các doanh nghiệp này cũng có những nét khác biệt rõ rệt.

Bạn mới vào nghề chưa hiểu rõ về công việc  kế toán , đặc biệt là cách tính giá thành đơn vị bảo trì , bảo dưỡng máy tính như thế nào? Hôm nay kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn 3 bước cơ bản cần làm đối với một nhân viên kế toán  bảo trì máy tính.

Bước 1: Thu thập hồ sơ kèm theo

Công việc đầu tiên khi làm kế toán đó là thu thập các hồ sơ có liên quan.Bao gồm:

Chứng từ thu chi

Hợp đồng dịch vụ hay đơn hàng

Hóa đơn mua vào, bán ra

Thanh lý hợp đồng

Các giấy tờ liên quan khác

Bước này sẽ giúp bạn có thông tin chính xác  để nhập số liệu. Nếu kế toán là một món ăn thì bước  1 chỉ là nguyên liệu để chế biến món ăn đó thôi nhé.

Bước 2: Ghi nhận doanh thu

Tài khoản ghi nhận: Doanh thu dịch vụ TK 5113

Để theo dõi một cách dễ dàng và chi tiết hơn thì nên chia doanh thu dịch vụ  thành doanh thu dịch vụ sửa chữa theo từng loại sản phẩm và doanh thu dịch vụ bảo dưỡng

Cách hạch toán

 • Doanh thu thu tiền ngay

Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 5113- Doanh thu dịch vụ

Có TK 3331- Thuế GTGT bán ra

 • Doanh thu chưa thu tiền khách hàng

Nợ TK 131- Phải thu khách hàng

Có TK 5113- Doanh thu dịch vụ

Có TK 3331- Thuế GTGT bán ra

Bước 3: Tập hợp chi phí để tính giá thành

+Tổng hợp các chi phí bao gồm

 • Nhân công (TK622): Tiền lương, tiền bảo hiểm chiếm khoảng 60%
 • Chi phí sản xuất chung (TK 627): Máy móc, chi phí khác chiếm khoảng 10%
 • Vật liệu (TK 621): Phụ tùng, ốc vít liên quan đến sửa chữa khoảng 30%

>Tập hợp chi phí để tính giá thành 154 là : 621, 622,627 , Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): Giá thành SP Hoàn Thành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD cuối kỳ

+Gía thành

 • Cách hạch toán

Nợ TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 622- Nhân công

Có TK 621- Nguyên vật liệu

Có TK 627- Chi phí sản xuất chung

 • Gía vốn

Nợ TK 632- Gía vốn

Có TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 911- Xác định KQKD

Có TK 632- Gía vốn

Sau đây kế toán Lê Ánh sẽ đưa ra  ví dụ cụ thể để các bạn hiểu hơn về cách làm kế toán cho doanh nghiệp

Doanh thu = 100.000.000 đồng dịch vụ sữa chữa, lắp đặt

Lợi nhận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000 đồng

Chi phí cần phân bổ tính giá thành=100.000.000-100.000.000×15%=85.000.000 đồng

Lợi nhuận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000 đồng sẽ được cân đối bằng các yếu tố chi phí quản lý doanh nghiệp: khấu hao công cụ, lương nhân viên văn phòng, khấu hao, dịch vụ mua ngoài: điện, internet…

Song song đó, các bạn kiểm tra các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản kế toán như:

 • Chỉ tiêu liên quan công cụ dụng cụ và tài sản cố định.
 • Chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng
 • Chỉ tiêu hàng tồn kho như nguyên vật liệu, hàng hóa
 • Chỉ tiêu công nợ phải thu, công nợ phải trả
 • Các chỉ tiêu khác như chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập khác….

Bạn có thể tham khảo chi tiết khóa học kế toán TẠI ĐÂY

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: wp_129_vuvansyhnht

Comments

comments