Tag Archive: Máy tính

Phần mềm miễn phí giúp bạn biết được ruột gan máy tính

Thông thường người sử dụng chỉ biết được cấu hình cơ bản của máy tính, hầu hết máy tính hiện nay đều không hiển thị hết đầy đủ những thông số chi tiết về hệ thống. Tuy nhiên phần mềm dưới đây sẽ cho phép người dùng có thể nhìn thấy tận mắt điều đó một cách đơn giản.